تبليغات X

همه چیز درباره آموزش آرایشگری زنانه::مدل های جدید مو :: بهداشت پوست و مو::شینیون::خط چشم :: و ...

میک آپ::روژ لب::مدل های جدید مو::آرایش عروس::آرایش صورت::فر ::هایلایت::میزامپلی::لولایت::رنگ مو::شینیون::تاتو کردن:: آرایش خلیجی::خط چشم::خط لب::رژ گونه::آرایش صورت::پلینگ صورت::ویتامینه کردن مو::جرم گیری پوست:: بهداشت پوست و مو::صاف کردن مو

انتخاب مدل مو برای چهره های متفاوت

شکل صورت نـخسـتین معیار برای انتخاب مدل موی جدید می بـاشد. مـدل مـوی شما باید مکمل ویژگیهای صورتتان باشد. در زیـر بــه انواع اشکال صورت و مدل مو و همچنین فریم عینک مناسب برای آن اشاره میکنیم:


1- صورت لوزی شکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویژگی ها: پیشـانـی کـوچـک، نـاحیه چشمها و
استخوانهای گونه عریضتر، چانه باریک

هدف: باریک جلوه دادن استخوان گـونه و افزایش
پهنای پیشانی و فک.

مدلهای مو: مــدلهای نامتقارن بهترین میباشد.
فرق از بغل باز گردد، چتری مو ضروری بوده و باید
به کناره ها پیچ بخورد. بیشترین پر پشتی مو در
ناحیه چانه باشد. مدل موی کوتاه تا میانه گردن.2- صورت مربعی شکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویژگیها: خط فک و پیشانی عریـض و استـخـوان
گونه و چانه زاویه دار و پهن میباشند.

هدف: طویل تر و کشیده تر نشان دادن صورت.

مدلهای مو: نامتقارن بهترین است.فـرق از بغـل
بـاز گـــردد. چتری مو اختیاری است. بـیـشـتـرین
پر پشتی مو در ناحیه گیجگاه و فرق سر بـاشـد.
مدل موی کوتاه و تا چانه.

صورتهای مستطیلی و قلبی شکل...

- صورت مستطیل شکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویژگی ها: عرض و پهنای پیشانی، چانـه و گونه
یکسان میباشد. صورت لاغر و کشیده.

هدف: کوتاه تر و پهنتر جلوه دادن صورت.

مدل های مو: متـقـارن و یـا نـامـــتقارن، چـتـری
انتخابی، بیشترین پر پشتی مو در ناحـیـه کـناره
ها ضروری میباشد. مدل مو کوتاه تا چانه.

4- صورت قلبی شکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویژگی ها: پیشانی پهـن ترین نـاحـیـه صـورت
میباشد و بتدریج بسمت چـانه باریک می گـردد
(تقریبا نوک تیز)، استخوان گونه برجسته.

هدف: بـاریـک تـر جـلوه دادن پیـشانـی و افزودن
پهنا به چانه و گونه.

مدل مو: متـقـارن و یـا نـامـتـقارن، بیـشـتــریـن
پر پشتی در ناحیه چانه و گونه، چـتری اختیاری
می باشد، نــاحیه فرق سر زیاد پر نباشد، مدل
موی کوتاه تا چانه.


صورتهای مثلثی، بیضی و گرد ...
5- صورت مثلثی شکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویژگی ها: پیـشـانی بـاریـکتـرین ناحیه صورت
میباشد و بتدریح بسمت گونه و چانه عریض تـر
میگردد.

هدف: افزودن پهنا به ناحیه پیشانی، کم عرض
جلوه دادن چانه و گونه.

مدلهای مو: متقارن و یا نامتقارن،مدل مـو باید
در ناحیه گوش و بالاتر پرپشت تر بوده و بـتـدریج
به سـمت گـردن و پشـت گـردن بــاریک گردد. زیر
گوشها را پرپشت نکنید،مدل موی کوتاه تا چانه.

6- صورت بیضی شکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویژگی ها: چانه اندکی باریک تر از پیشـانـی و
استخوان گونه برجسته میباشــد. ایـده آل ترین
شکل صورت به خاطر تقارن و تناسب آن.

هدف: حفظ تقارن و تناسب صورت.

مدلهای مو: متقارن و یا نامتقارن، هر نوع مدل
مویی مناسب میباشد.


7- صورت گرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویژگی ها: صورت گرد و با زوایای اندک، طول و
عرض صورت تقریبا یکسان میباشد.

هدف: باریک تر و کشیده تر جلوه دادن صورت.

مدلهای مو: نامتقارن بهترین است. بیـشتـرین
پر پشتی در فرق سر، مدل مو کوتاه و تـا مــیانه
گردن(از مدل موهای با طول تا چانه پرهیز کنید)

منبع:parsakhbar.com

+ ; ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧


    پيام هاي ديگران ()